Mangfaldig slåttespel

Published 07.11.2018

Tusen takk til Dag og Tid for denne fine meldinga! 
«Frøholms spel er prega av ro og overskot anten ho spelar høgtidssame bruremarsjar, dansemusikk eller Gabriel Reeds virtuose bravurnummer «Fjelljom».»

«Spelet er framifrå og kan like gjerne nytast som sjølvstendig kunstverk», Sigbjørn Apeland, Dag og Tid