Bio

Britt Pernille Frøholm has over the last 15 years become a highly recognized musician and promoter of international musical collaboration in many formats and forms. With her many acclaimed albums in several genres and with various bands, she has toured large parts of the world, has won awards and received scholarships both locally and nationally for her art, and has had prestigious solo concerts at some of the biggest and most important festivals for both. folk and art music. Through this she has exposed Norwegian traditional music and hardingfela for a large international audience who, without her efforts, would not meet this music.

For many years she has shown great ingenuity and curiosity, through fearless development and testing of new ways of using hardingfela and Norwegian folk music. From using electronic tools, to expanding the playing techniques with inspiration from many different fields, such as contemporary music, jazz, pop music and improvisation. She has also commissioned many new works by both Norwegian and foreign composers, as well as being a very productive composer of new Norwegian music in both traditional and modern style.

The foundation of her work is the folk music tradition she has grown up in Nordfjord. She was introduced early to the local music through her grandfather Matias Frøholm and has later learned with Arne M. Sølvberg and Finn Vabø. Frøholm is a graduate of the Ole Bull Academy and has a Master's degree in Traditional Art from Telemark University College. In recent years she has worked actively with three different solar projects; Northwest, where she cultivates traditional music from the northwest, Resonance which is improvised and self-composed music and Poems for Hardanger fiddle where she invites contemporary composers to write new works for harding fele.

Press quotes

Coming soon!
English press quotes...

Discography

2021 Britt Pernille Frøholm feat. Sigurd Hole - Årringar, Kviven Records

2020 Britt Pernille Frøholm - Fokhaugen, Kviven Records

2020 Kviven duo - Kvakksalvar-Guri, Kviven Records

2017 Britt Pernille Frøholm - Nordfjord, Mere Records

2017 Poems for Hardanger Fiddle: Fragile, singel. Mere Records

2016 Mehmet Can Özer, Asure from the North

2016 Boreas - Ahoy Hoy, ISLE Music Scotland

2015 MAAR - Epleslang, Ta:lik

2014 Friensemblet - El Aaiun-Across the border, Giraffa Records

2014 North Pole Experience - Land, Bislett Beats

2014 MAAR - Vrangsvevd, Ta:lik

2012 Friensemblet - Undergroove, Giraffa Records

2010 Medvirkar på Busi Ncube-Salulandela, Etnisk Musikklubb

2009 Frøholm/Tillung - EINS, Ta:lik

2009 Friensemblet - Come Closer, Giraffa Records

2008 LuckyLoop - Big, Fat and Beautiful, Grappa Musikkforlag

2008 Britt Pernille Frøholm - For Allje Dei, Ta:lik

2008 Medvirkar på Folkelarm promoplate diverse artistar, Etnisk Musikklubb

2008 Medvirkar på Christian Borlaug, Austmannsspel- slåtter under Norefjell, Etnisk Musikklubb

2008 Medvirkar på Ramstadlaget - I gamle spor, Lærdal Musikkproduksjon AS

2007 Friensemblet - Come Closer, Giraffa Records

2000 Medvirkar på Honndalstausene - Frie Former, Grappa Musikkforlag

Britt Pernille Frøholm har gjennom de siste 15 årene blitt en meget anerkjent musiker og pådriver for internasjonale musikalske samarbeid i mange formater og former. Hun har med sine mange kritikerroste album innen flere ulike sjangre og med ulike band har turnert store deler av verden, har vunnet priser og mottatt stipender både lokalt og nasjonalt for sitt kunstnerskap, og hatt prestisjetunge solokonserter på noen av de største og viktigste festivalene for både folke- og kunstmusikk. Hun har gjennom dette eksponert norsk tradisjonsmusikk og hardingfela for et et stort internasjonalt publikum som uten hennes innsats ikke ville møtt denne musikken.

Hun har gjennom mange år vist stor oppfinnsomhet og nysgjerrighet, gjennom uredd utvikling og utprøving av nye måter å bruke hardingfela og norsk folkemusikk på. Fra å bruke elektroniske virkemidler, til å utvide spilleteknikkene med inspirasjon fra mange ulike felt, som samtidsmusikk, jazz, popmusikk og improvisasjon. Hun har også bestilt mange nye verk av både norske og utenlandske komponister, i tillegg til selv å være en meget produktiv komponist av ny norsk slåttemusikk i både tradisjonell og moderne stil.

Fundamentet i hennes virke er folkemusikktradisjonen hun har vokst opp i Nordfjord. Hun ble tidlig introdusert for den lokale musikken gjennom bestefaren Matias Frøholm og har senere gått i lære med Arne M. Sølvberg og Finn Vabø. Frøholm er utdannet fra Ole Bull Akademiet og har en Mastergrad i Tradisjonskunst fra Høgskolen i Telemark. De siste årene har hun jobbet aktivt med tre ulike soloprosjekt; Nordvest, der hun rendyrker tradisjonsmusikken fra nordvestlandet, Resonance som er improvisert og egenkomponert musikk og Poems for Hardanger fiddle der hun inviterer samtidskomponister til å skrive nye verker for hardingfele.

Pressesitater

Frøholm trakterer instrumentet med naturlig autoritet, spilleglede og stor sans for nyanser.
Tore Engelsen Espedal, Oppland Arbeiderblad
Det er sjelden å se folkemusikkutgivelser så gjennomførte som denne. Lyden er glassklar…
Tore Engelsen Espedal, Oppland Arbeiderblad
Frekk, frisk og uimotståelig
Carl Petter Opsahl, VG
Drivende godt felespill med personlighet og særpreg…
Carl Petter Opsahl, VG
Frøholm har evnen til å få oss til å sitte ytterst på stolkanten - hun har evnen til å trollbinde lytteren og få oss til å innse/høre at denne musikken er både vakker, sterk og viktig å ta vare på.
Tor Hammerø, Nettavisen
Tor Hammerø, Nettavisen
…felemesteren fra Nordfjord er både en uhyre dyktig, men også svært så allsidig musikant.
Frøholms tolkninger av 15 slåtter fra områdene rundt den flotte fjorden, og det betyr musikk med store variasjoner fra innerst til ytterst i fjorden, er alle så vakre, sterke, inderlige og personlige, at sjøl en amatør udi folkemusikkfaget lett lar seg rive med og begeistre.
Tor Hammerø, Nettavisen
Britt Pernille Frøholm får virkelig vist seg fram som komponist og musiker både på Epleslang og Ahoy Hoy.
På disse årene har hun rukket mye, i spennet fra det helt tradisjonelle til elektroakustiske uttrykk. Vi ser fram til nye spennende prosjekter fra Frøholm
Gjermund Kolltveit, Bladet Folkemusikk

Diskografi

2021 Britt Pernille Frøholm feat. Sigurd Hole - Årringar, Kviven Records

2020 Britt Pernille Frøholm - Fokhaugen, Kviven Records

2020 Kviven duo - Kvakksalvar-Guri, Kviven Records

2017 Britt Pernille Frøholm - Nordfjord, Mere Records

2017 Poems for Hardanger Fiddle: Fragile, singel. Mere Records

2016 Mehmet Can Özer, Asure from the North

2016 Boreas - Ahoy Hoy, ISLE Music Scotland

2015 MAAR - Epleslang, Ta:lik

2014 Friensemblet - El Aaiun-Across the border, Giraffa Records

2014 North Pole Experience - Land, Bislett Beats

2014 MAAR - Vrangsvevd, Ta:lik

2012 Friensemblet - Undergroove, Giraffa Records

2010 Medvirkar på Busi Ncube-Salulandela, Etnisk Musikklubb

2009 Frøholm/Tillung - EINS, Ta:lik

2009 Friensemblet - Come Closer, Giraffa Records

2008 LuckyLoop - Big, Fat and Beautiful, Grappa Musikkforlag

2008 Britt Pernille Frøholm - For Allje Dei, Ta:lik

2008 Medvirkar på Folkelarm promoplate diverse artistar, Etnisk Musikklubb

2008 Medvirkar på Christian Borlaug, Austmannsspel- slåtter under Norefjell, Etnisk Musikklubb

2008 Medvirkar på Ramstadlaget - I gamle spor, Lærdal Musikkproduksjon AS

2007 Friensemblet - Come Closer, Giraffa Records

2000 Medvirkar på Honndalstausene - Frie Former, Grappa Musikkforlag

Press photos

A selection of press photos.